Ekspresi ganda campuran nomor dua dunia, Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong (Tiongkok).
Selebrasi kemenangan Tai Tzu Ying (Taiwan).
Selebrasi kemenangan Tai Tzu Ying (Taiwan).
Chen Yu Fei (Tiongkok) mengembalikan shuttlecock.
Lee Yong Dae (Korea).
Fitriani (Indonesia) mengembalikan shuttlecock.
Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) bersiap menyambut pengembalian.
Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) bersiap mengembalikan shuttlecock.
Gregoria Mariska Tunjung (Indonesia) menyambut pengembalian.