Tommy Sugiarto.
Tommy Sugiarto.
Tommy Sugiarto.
Tommy Sugiarto. (Foto: PBSI)