Olivia Chelin Maria Kambey (PB Jaya Raya) bersiap menyambut pengembalian.
Desima Aqmar Syarafina