Yudha Putra Pramudia (PB Mutiara Cardinal) melepaskan serangan.
Alvi Wijaya Chairullah (PB Mutaiar Cardinal) melepaskan serangan.
Ruzana (PB Djarum) menyambut pengembalian.
Ni Made Pranita Sulistya Devi (PB Exist) bersiap menyambut pengembalian.
Saifi Rizka Nurhidayah (Mutiara Cardinal) menyambar pengembalian.
Ari Kusuma/Salsabila Dewanti (Pb Mutiara Cardinal) melepaskan serve.
Reinard Dhanriano/Maretha Dea Giovani (Mutiara Cardinal) melepaskan serangan.
Althof Baariq/Linda Mutiara Pertiwi (Mutiara Cardinal/Sendawar) mengembalikan shuttlecock.
Hera Desiana Rachmawati (Mutiara Cardinal) mengembalikan shuttlecock.
Hanna Ramadini (PB Mutiara Cardinal) memamerkan medali juara dan cincin tunangannya.